босоо гал түймрийн үйлдвэрлэлийн шинэлэг санаачилга