нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн нүүрсний харьцах систем