нэгтгэсэн хаант улс дахь хямд уул уурхайн компрессор