нүүрсний уурхайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн үнэ