dubai-ээс худалдан авсан бутлуурыг худалдан авахыг хүссэн