Higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy - tatuaż, sterylizacja, autoklaw, preparaty odkażające, jednorazowe igły do tatuażu

Specjalistyczny sprzęt

Autoklaw ciśnieniowo-parowy

Dysponuję autoklawem ciśnieniowo-parowym typu B  spełniającym obowiązujące normy ministerstwa zdrowia.Klasyfikacja autoklawów jest bezpośrednio związana z wytycznymi europejskiej normy EN 13060. Norma ta od 2004 roku wyznacza standardy dotyczące małych sterylizatorów parowych oraz obejmujących również autoklawy próżniowe. Zwarty w niej został opis rozwiązań technicznych, których przestrzeganie jest gwarancją najwyższej jakości sterylizacji narzędzi medycznych i co za tym idzie, bezpieczeństwa pacjenta.

Autoklawy klasy B to najbardziej zaawansowane sterylizatory parowe spośród dostępnych na rynku. W urządzeniach tych można sterylizować wszystkie typy wsadów, dlatego potocznie nazywane są autoklawami medycznymi. Znajdują one zastosowanie w szpitalach i dużych klinikach, jak również w prywatnych gabinetach stomatologicznych, salonach kosmetycznych, salonach tatuażu, laboratoriach analitycznych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest spełnienie wysokich wymagań dotyczących higieny.

Autoklaw ciśnieniowo parowy klasy B

Cechą, która odróżnia autoklaw klasy B od innych sterylizatorów jest obecność frakcjonowanej próżni wstępnej, która umożliwia całkowite usunięcie powietrza poprzez sekwencję impulsów próżni i wstrzyknięcie pary. Jest to najskuteczniejsza spośród aktualnie dostępnych technik, która umożliwia sterylizację każdego rodzaju narzędzi, także tych o budowie kapilarnej.

W autoklawach czynnikiem sterylizującym jest wilgotne ciepło, czyli para wodna o odpowiedniej temperaturze. Niszczy ona białka drobnoustrojów, tym samym zupełnie je eliminując. Oddziałuje także ona na spory, czyli formy przetrwalnikowe bakterii, wirusów i grzybów. Bardzo wysoka temperatura pary wodnej (ok. 120-130 stopni Celsjusza) osiągana przy ciśnieniu 1-2 barów wyzbywa się mikroorganizmów w 5 do 15 minut. Całkowity czas trwania procesu z wsadem trwa około 45 min.

Torebki ze wkaźnikiem sterylizacji

Wszystkie narzędzia wykorzystywane przeze mnie przy pracy umieszczane są w w torebkach do sterylizacji. Torebka taka posiada wskaźnik sterylizacji klasy 1 zgodny z EN ISO 11140-1. Wyraźna zmiana barwy wskaźnika informuje nas  o prawidłowo przeprowadzonym  procesie sterylizacji.  Pakiety otwieram w  Twojej obecności tuż przed przystąpieniem do zabiegu.

torebki do sterylizacji z aktywnym wskaźnikiem sterylizacji

Jednorazowe igły do tatuażu

Igły do tatuażu są jednorazowego użytku pakowane sterylnie podobnie jak igły do zastrzyków. Otwieram je i montuje do maszyn tuż przed przystąpieniem do pracy.

sterylnie pakowane igły do tatuażu

Przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania tatuażu, zastosowanie środków odkażających oraz przygotowanie stanowiska pracy

Sterylne stanowisko pracy

Całą czynność przygotowującą do zabiegu łącznie z montażem maszyn oraz sam  zabieg wykonuje w jednorazowych rękawiczkach systematycznie je zmieniając. Stosuje preparaty odkażające przeciwko bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno.

Używam jednorazowych podkładów medycznych w obrębie tatuowanej części ciała. Moje stanowisko pracy jest uprzednio odkażone i ofoliowane.

Wszystkie odpady medyczne umieszczam w specjalnie przystosowanych do tego pojemnikach.

Tatuaż u alergików

Używane przeze mnie barwniki do tatuażu to atestowane produkty renomowanych marek.

Jeśli należysz do grupy uczuleniowców a obawiasz się że któryś ze składników barwnika mógłby Ci zaszkodzić mogę wykonać miejscowy test alergiczny.

logo producenta wysokiej jakości sprzętu do tatuażu